Kočevje, moje mesto

Podobno kot drugim mestnim jedrom tudi mestnemu jedru Kočevja manjka privlačnejših vsebin, ki bi zagotavljale vitalnost in privlačnost mestnega jedra. To se dopolnjuje z ne dovolj urejeno grajeno strukturo in neustrezno prometno ureditvijo. Prav tako je potreben razmislek o celostnem urejanju peš in kolesarskih površin ter zelenih površin (vzdolž reke Rinže in drugih).

Vsemu temu ob rob, poenostavljeno, Kočevje je preprosto mesto vseh nas. Je mesto kjer dihamo, spimo, se družimo, delamo, se spočijemo in kjer uživamo. Je mesto, ki ga imamo radi in ki mu privoščimo najboljše. Je povezovalni element občine in center gravitacije območja.

Kočevje, moje mesto – mesto, ki zasluži najboljše kar mu lahko damo.

Zatorej:

  • Obnova prostorov KS Kočevje na TZO 8 z vzpostavitvijo likovne galerije
  • Subvencioniranje najemnin za lokale v centru mesta
  • Prenova in revitalizacija mestnega jedra
  • Ureditev brežin in struge reke Rinže
  • Kataster dreves
  • Romano kher Dolenjske