7 programskih sklopov

Program 2014 – 2018

Oblikovanje programa je posledica sodelovanja vse zainteresirane javnosti, podjetnikov in javnih zavodov. Programska izhodišča so namenjena oblikovanju razvojne strateške vizije ter predstavljajo osnovo za sklepanje političnega sodelovanja (koalicijo) ter zavezo Moje Kočevske pri dejanskem izvajanju predstavljenih programskih smernic.

Program je razdeljen v sedem sklopov:

  • Gospodarstvo in delovna mesta
  • Program za mlade
  • Program za energetiko
  • Turizem, kultura in šport
  • Kočevje, moje mesto
  • Prometna infrastruktura
  • Komunalna infrastruktura

Sklopi so oblikovani tako, da tvorijo zaključene celote projektov, ki bodo predstavljali hrbtenico razvoja občine v prihodnjih letih. Projekti so načrtovani celovito in z medsebojnimi povezavami. Projekti so oprijemljivi in neposredni, so realni in izvedljivi.

Naštevanje posameznih projektov pa seveda ne pomeni, da na posameznih področjih ne pride v poštev nič drugega, kot samo kar je zapisano v programu. Program ostaja odprt za predloge in pobude občanov, novi projekti, ki sledijo duhu in načelom tega programa, bodo z veseljem sprejeti in obravnavani.