Program

Ključni stebri programa Moje Kočevske za 2018 – 2022

Gospodarstvo: 800 novih delovnih mest do leta 2022.

•Popolnitev industrijske cone LIK II in LIK III
•Izgradnja Podjetniškega inkubatorja (spodbujanje malih podjetnikov)
•Oprostitev plačila kom. prispevka – nova delovna mesta in višje plače
•Razpisi za sofinanciranje podjetništva
•Razpisi za spodbujanje kmetijstva
•Sprememba OPN-ja
 

Infrastruktura: prenove igrišč in cest, izgradnja kolesarskih povezav, hitri internet, komunala, vodovod, energetika.

•Obnova in ureditev pločnikov: Roška, Kidričeva, Breg - Mlaka, Koblarji, cesta na Inlauf, Briga
•Izgradnja brvi Tesarska
•Nove kolesarske povezave
•Izgradnja krožišč pri gradbenem, v Livoldu in pri ZD
•Ureditev otroških igrišč: Kidričeva, Podgorska, Turjaška
•Hitra internetna povezava v vse vasi – projekt RUNE 
•Dokončanje dveh velikih vodovodov SORIKO in Suha Krajina
•Vodooskrbna v kolpski dolini – vrtina Bilpa (vrtine za kmetovalce)
•Kogeneracija
•Obnova vročevodnega omrežja in kotlovnic
 

Turizem: podvojitev turističnega obiska.

•Zagotovitev dodatnih prenočitvenih kapacitet
•Obnova roškega hrama in stare knjižnice
•Ureditev jezera
•Ureditev Orlove hiše v Kočevski Reki
•Infrastruktura za obisk in ogled pragozda Krokar
 

Šport in kultura: nagradnja infrastrukture in novi programi.

•Ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti (promenada)
•Adrenalinski park v Mozlju
•Pokrito balinišče na Trati
•Likovna galerija (rekonstrukcija stavbe TZO 8)
 
 
Občina po meri občanov
 

Mladi:

•Izgradnja novega 16-oddelčnega vrtca
•Poletno varstvo otrok
•Komunalno opremljanje individualnih komunalnih parcel
•Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade družine
•Opravljanje študijske prakse in pripravništva
•Plačano počitniško delo
 
Starejši:
 
•Brezplačni prevozi za starejše s Sopotniki
•Plačilo E-oskrbe
•Varovana stanovanja
•Občina prijazna starejšim (strategija)
•Občina po meri invalidov
•Prostovoljstvu prijazna občina
 
Zdravje:
 
•Novi zdravniki
•Preventivni center zdravja
•Dokončanje urgence, ureditev prostorov za fizioterapijo
•Dva centra za duševno zdravje
•Stanovanjsko bivalne enote za osebe s posebnimi potrebami
 
Dobro počutje:
 
•Ureditev zelenega pasu ob Rinži
•Subvencioniranje najemnin za lokale v mestu
•Ureditev pasjega parka
•Ureditev dodatne lokacije za mestne vrtove (po zgledu Marofa)
•Prenova poročne dvorane, rdeče stavbe, stare knjižnice in roškega hrama
 
Varnost:
 
•Delovanje sveta za varnost
•Podajanje pobud sprememb zakonodajalcem
•Tesno povezovanje vseh inštitucij v občini
•Stalna prisotnost policije in redarstva na problematičnih lokacijah
 
 
Na spodnjih povezavah si lahko ogledate kratek povzetek oz. celoten dokument - Program Liste Moja Kočevska 2018 -2022
 

 

 

 

 

 

 


Povezave: