Pridruži se nam

Izpolnite pristopno izjavo in se nam pridružite.

Pristopna izjava
 

Društvo »Moja Kočevska« je nestrankarsko prostovoljno združevanje fizičnih oseb, katerega namen je aktivno delovanje v kočevskem in slovenskem političnem prostoru na področju gospodarstva, varovanja in ohranjanja naravnega okolja, znanosti in kulture, izobraževanja in socialnega varstva občanov Občine Kočevje in Republike Slovenije.

Delovanje društva bo potekalo prek dajanja pobud in predlogov pristojnim organom Občine Kočevje in Republike Slovenije. V ta namen bo društvo od občanov in državljanov zbiralo predloge in pobude ter pripravljalo okrogle mize, javne tribune in razprave o posameznih problemih lokalnega in državnega okolja z namenom, da se oblikujejo čim boljše rešitve. 

Organizacijo in delovanje si podrobno preberite v STATUTU Društva Moja Kočevska.