O meni

Spoštovane občanke in občani!

Že od samega začetka oblikovanja liste Moja Kočevska me je vodila volja po aktivnem sooblikovanju lepše, uspešnejše in vsestransko boljše prihodnosti kraja, kjer sem doma in kjer so vsi moji najdražji. Ker sem imel izkušnje s članstvom v političnih strankah, sem si vedno želel, da bi oblikovali sredino, kjer ni pomembna politična ali ideološka opredeljenost. Prav to je uspelo listi Moja Kočevska in resnično ponosen sem, da mi je omogočeno sodelovati z ljudmi, katerim so pomembne vrednote delavnost, tovarištvo, solidarnost, poštenost, iskrenost in domoljubje.

Spoštovane občanke, cenjeni občani. Z dovoljšnim številom glasov na lokalnih volitvah 2010 in 2014 ste me izbrali za župana naše občine, ki sem jo do danes uspešno vodil. Vem, da ZNAMO in HOČEMO delati dobro še naprej, zato bom vesel vaše podpore na prihajajočih volitvah in podpore listi Moja Kočevska. Skupaj smo izjemna ekipa in imamo veliko idej, katere velja uresničiti za dobro nas in vseh tistih, ki prihajajo za nami. Hvala za zaupanje!

Več o meni

Rojen sem 21. 5. 1974 v Ljubljani. Diplomiral sem leta 1998 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na dvopredmetnem programu Zgodovina in geografija. Že v času študija sem poučeval na OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, Gimnaziji Kočevje in Ljudski univerzi Kočevje. Magistriral sem leta 2001 na obramboslovju, kjer sem kot štipendist Komisije EU preučeval konverzijo vojaških objektov v ZRN, ZDA in VB. Kot štipendist nemškega zveznega obrambnega ministrstva (štipendija Manfreda Wörnerja) sem pripravil doktorsko disertacijo z naslovom Vojaška logistika nemških oboroženih sil v II. svetovni vojni. Doktoriral sem na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani leta 2004, kjer sem bil med leti 2007 in 2011 predstojnik Katedre za obramboslovje, danes pa opravljam delo izrednega profesorja in predavam predmete geopolitika na podiplomski ravni ter vojaška zgodovina, obramboslovna geografija, primerjalni politični sistemi in temelji EU na dodiplomski ravni. Moja osebna bibliografija šteje 387 enot, od tega je 32 izvirnih znanstvenih člankov, 6 preglednih znanstvenih člankov, 28 strokovnih in preglednih znanstvenih člankov, 25 delov monografij ter 4 knjige.

Leta 2002 sem na lokalnih volitvah v Kočevju kandidiral na listi SD in bil izvoljen kot občinski svetnik ter imenovan za predsednika Odbora za finance in gospodarstvo v Občini Kočevje. Leta 2003 me je občinski svet izvolil za prvega podžupana občine Kočevje. Moje delo je bilo usmerjeno v izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso in širitev daljinskega ogrevanja v Kočevju. Leta 2004 sem postal tudi podpredsednik nadzornega sveta Komunale Kočevje in bil izvoljen za predsednika nadzornega sveta Pokrajinskega muzeja Kočevje. Leta 2005 sem bil na kongresu SD izvoljen v predsedstvo stranke ter postal predsednik Odbora za obrambo pri SD. Istega leta me je predsedstvo SD imenovalo za osebnega svetovalca predsednika stranke Boruta Pahorja za področje notranjih zadev. Z listo Moja Kočevska sem se leta 2010 prvič podal v kandidaturo za župana občine Kočevje kot občan in bil tudi izvoljen. Menim, da smo v minulih dveh mandatih naredili veliko sprememb. Sprememb na bolje, saj občina na osnovi vseh kazalcev izkazuje boljše stanje. V zadnjem mandatu smo proračun s pridobljenimi sredstvi na evropskih in državnih razpisih uspeli povečati za kar dva krat, realizacija proračuna na zaposlenega v občinski upravi pa se je dvignila za skoraj trikrat. Odpirajo se nova podjetja in z njimi nova delovna mesta. Brezposelnost se iz meseca v mesec že dve leti nenehno zmanjšuje, povprečna plača pa se vztrajno dviga. Obnovili in zgradili smo ogromno infrastrukture: kanalizacij, vodovodov, cest, kolesarskih poti, širokopasovnih internetnih povezav in igrišč. Zagnali smo projekte, ki dvigujejo življenjski standard vseh v naši občini.

Ob delu sem tudi družinski človek, oče dveh hčera. Zaradi velike lokalne pripadnosti živim z družino v domačem Kočevju, od koder se odpravljam na pot proti Ljubljani ali drugim krajem Slovenije. V prostem času sem strasten zbiralec in bralec stripov, med katerimi ima največjo vlogo Alan Ford.