ZORICA POTISK

1. Kratek življenjepis

V zgodnjih letih svojega otroštva sem se s starši preselila iz Tolmina v Kočevje. Po končani osnovni šoli sem se na pobudo svoje učiteljice matematike vpisala na naravoslovno-matematično tehnologijo na Gimnaziji Bežigrad. Za študij sem izbrala Biotehniško fakulteto v Ljubljani, s katero sodelujem še danes. Moje diplomsko delo na Oddelku za biologijo je bilo uporabljeno kot gradivo študentov medicine pri ozaveščanju o tveganem spolnem vedenju mladostnikov v Burkina Fasi. Sama sem na tem področju več let sodelovala z dvema osnovnima šolama v Mariboru, s študentskimi klubi in s Fakulteto Turistica v Portorožu. V letih opravljanja enega najlepših poklicev sem na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje skupaj s kolegi prejela Kumerdejevo nagrado v pilotnem projektu Učenje učenja. V naslednjih letih sem se na povabilo  Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pridružila trem projektom Formativnega spremljanja v podporo učenju, v katerih imam tudi aktivno vlogo učitelja praktika. Letos sem vložila dokumentacijo za pridobitev najvišjega strokovnega naziva za pedagoške delavce.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Pričakujem, da bo sodelovanje s člani liste Moja Kočevska uspešna nadgradnja tega, kar sicer profesionalno počnem. Moj moto je; "stori tukaj in zdaj to, kar lahko, s tem, kar imaš".

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Svojo vlogo vidim na področju izobraževanja in promociji zdravega življenjskega sloga mladostnikov.