MAGDALENA PETKOVIĆ

1. Kratek življenjepis

V lekarniški dejavnosti sem se zaposlila  po končani Fakulteti za farmacijo in pridobljenem nazivu magistre farmacije. Tekom let se aktivno izobražujem na področju lekarniške farmacije in tako izpopolnjujem svoje strokovno znanje. V Lekarni Kočevje delam že 16 let, kar predstavlja glavnino moje delovne dobe. Pri mojem delu mi je najbolj všeč to, da imam veliko stikov z ljudmi. Rada spoznavam nove obraze, komuniciram in pomagam ljudem. Da bi farmacevt dobro opravljal svoje delo, mora znati prisluhniti človeku, mora izražati precejšnjo mero strokovnosti, vestnosti, predvsem pa mora biti natančen. Hkrati je potrebno biti komunikativen, prizadeven in delaven.

V vodenju Lekarne Kočevje sem sodelovala kot članica sveta zavoda, od leta 2016 pa aktivno kot direktorica. Sem zagovornica profesionalnosti, medsebojnega zaupanja in spoštovanja. Položaj, na katerega sem imenovana pred dvema letoma predstavlja nov izziv na moji profesionalni poti,  s katerim se zaenkrat uspešno spoprijemam.

Sem poročena, mati dveh hčera; starejša je Zoisova štipendistka in dijakinja kočevske gimnazije, mlajša obiskuje 9. razred osnovne šole. V prostem času tečem in se sproščam s sprehodi v naravi in okoli kočevskega jezera. Poleg družinskih obveznosti najdem čas, da preberem kakšno dobro knjigo.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Tekom let opazujem preobrazbo Kočevja iz zaspanega, dolgočasnega mesta z velikim potencialom  v mesto, kjer je že veliko priložnosti uresničeno. V čast mi bo  sodelovati z ljudmi, katerim je skupni interes boljša prihodnost za vse prebivalce.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Zdravstvo v regiji ima priložnosti za izboljšanje zdravstvene oskrbe v korist uporabnikom predvsem v smislu povečanega sodelovanja med zdravstvenimi izvajalci. Pri tem ima lahko pomembno vlogo tudi Lekarna Kočevje. Za večjo dostopnost lekarniških storitev bi bilo smiselno dopolniti mrežo z novo lekarniško enoto, ob upoštevanju ekonomskih zmožnosti, potreb uporabnikov in konkurence.