LILIJANA ŠTEFANIČ

1. Kratek življenjepis

Osnovno šolo in gimnazijo sem obiskovala v Kočevju in nato nadaljevala študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem 1986 diplomirala. Že v času študija sem poučevala nemški jezik v Pionirskem domu in Ljudski univerzi Miklošič. Takoj po diplomi sem se zaposlila na Ljudski univerzi Kočevje, kjer sem bila direktorica do 2010, ko sem se pridružila listi Moji Kočevski kot občinska svetnica in podžupanja Občine Kočevje do zaključka mandata 2014. Od februarja 2015 opravljam delo direktorice občinske uprave občine Kočevje.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Že od samega začetka oblikovanja Liste Moja kočevska sem aktivni član z željo po oblikovanju boljših pogojev za delo in prosti čas vseh nas, ki imamo Kočevsko radi in nam predstavlja naš dom. Brez predhodnih političnih izkušenj  lahko sodelujem v ekipi, ki ji ni pomembna politična ali ideološka opredeljenost, ampak delavnost in poštenost.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Svoje delo želim nadaljevati na položaju direktorice občinske uprave, zato se želim angažirati praktično na vseh področjih, ki sem jih dodobra spoznala in vem, kje so možne izboljšave.