IRENA ROBIČ

1. Kratek življenjepis

Že kot srednješolka sem bila zavezana k otrokom, saj sem že takrat vodila skupine otrok v različnih kolonijah ter spoznavala tako tiste z zdravstvenimi posebnostmi kot tiste, ki so prihajali  iz različnih socialno-kulturnih okoljih. Po izobrazbi sem  tudi profesorica socialne pedagogike, ravnateljica Vrtca in nagrajenka združenja ravnateljev vrtcev Slovenije. Imam rada otroke, odkar se zavedam sebe. Od leta 1986 sem zaposlena v vrtcu Kočevje, tako skozi  prakso vzgojiteljice, svetovalne delavke in od leta 2003 vrtec Kočevje tudi  vodimTrudim se, da se otroci in zaposleni v njem dobro počutijo. Dvanajst let sem bila vključena v izobraževalni proces Ljudske univerze Kočevje, saj me delo z ljudmi in prenos znanja izpolnjuje in bogati. Vseživljenjsko učenje je moj način življenja, tako sem tekom dela opravila specializacijo iz menedžmenta v izobraževanju, kasneje pa še magisterij. Za menoj je sodelovanje v mnogih projektih ter predstavitve na različnih seminarjih v vzgoji in izobraževanju. Sem delegatka Skupnosti vrtcev Slovenije ter kljub ravnateljevanju se še vedno redno vključujem v neposredno vzgojno izobraževalno delo v Vrtcu Kočevje.

Aktivna sem tudi na drugih področjih povezanih z vzgojo, sodelujem z zavodom za šolstvom kot so-izvajalka nekaterih izobraževanj, sodelujem z  Državnim izpitnim centrom v izvedbi nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Moje dosedanje delo temelji na znanju, odgovornosti in sodelovanju. Moji  izzivi v okolju so odprta komunikacija  za novosti in odzivi  na spremembe, ki ji dajejo nove priložnosti. V prostem času sem v prvi vrsti rekreativka, rada tečem, hribolazim, se ukvarjam z amatersko lutkovno gledališko skupino in še kaj. Za mnogo tega mi največkrat zmanjka časa.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Kot občanka Kočevja želim slediti že zastavljeni strategiji Moja Kočevske in delovati predvsem v smeri še večje kakovosti življenja otrok, mladine in starejših občank in občanov. Želim prispevati k družbenim, tehnološkim, pedagoškim in okolijskim spremembam.  Zavzemala se bom za medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje na področju vzgoje, izobraževanja ter kakovostno preživljanja prostega časa otrok. Potrudila se bom, da se v občini socialni, zdravstveni, izobraževalni in kulturni standardi ne bodo zmanjševali. In ker želim konstruktivno sodelovanje v občinskem svetu, pričakujem nadaljevanje kakovostnega  razvoja  Kočevja ter predvsem, da bodo zastavljeni projekti, kot je novogradnja kočevskega vrtca tudi  uresničeni. Zavzemala se bom za vzgojo medsebojnega spoštovanja, za uveljavljanje tistih kompetenc, ki postavljajo v ospredje posameznika, in za dobrobit vseh občank in občanov. Želim delovati  učinkovito, pravično in v skladu z etičnimi standardi in vrednotami.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Kot pedagoginjo me posebej zanimajo področja, povezana s predšolsko vzgojo, področja vezana na vzgojo in življenje ranljivih skupin, otroci tujcev, romski otroci, starejši občani, zanimajo me kakovost življenja družin, medgeneracijska strpnost ter teme povezane z bližnjim okoljem, ki zagotavlja enake možnosti za vse otroke  ter ustvarja in zagotavlja pogoje za zdrav in varen razvoj mladih.