DALIBOR DEBARTOLI

1. Kratek življenjepis

Rojen sem 22. februarja 1974 in sem bil od leta 1993, ko sem zaključil šolanje na takratni »Kadetski šoli za miličnike«, zaposlen v Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji. V času službovanja v Policiji se, opravljal dela in naloge v naslednjih enotah policije: Zaščitna policijska enota (1993 -1995), Policijska postaja Kočevje (1997-1998), v Upravi kriminalistične policije GPU – Sektor za posebne naloge (1998-2001), v Sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana, skupina za prepovedane droge (2002-2004), na Policijski postaji Ribnica sem služboval kot pomočnik komandirja, zadolžen za javni red in mir ter področje kriminalitete in ne nazadnje od leta 2005 do konca leta 2007 v Uradu za varnost in zaščito (zdajšnji Center za varnost in zaščito). Predvsem v obdobju, ko sem bil zaposlen v Uradu za varnost in zaščito, sem zelo dobro spoznal delo na področju varovanja oseb in objektov. V tem obdobju sem si pridobil bogate izkušnje na področju neposrednega preventivno operativnega varovanja pri varovanjih z najvišjo stopnjo tveganja kot so uradni obiski najvišjih političnih predstavnikov drugih držav in varovanji večjih in za Republiko Slovenijo bolj pomembnih dogodkih (na primer, zasedanje OSCE, zasedanje NATO, pozdrav EVRU, predsedovanje EU, itd.).

V času opravljanja dela v Uradu za varnost in zaščito sem poleg svojih neposrednih zadolžitev (operativno varovanje predsednika vlade RS, ministra za notranje in drugih ministrov) opravljal tudi dela in naloge vodje oddelka za preventivno varovanje (oddelek operativno preventivno varuje vse s strani policije varovane osebe, pripravlja ocene ogroženosti, ki so izhodišče za načrtovanje varovanja, itd). V začetku leta 2007 sem bil s strani generalnega direktorja policije imenovan tudi za vodjo delovne podskupine za pripravo ocene ogroženosti v zvezi predsedovanja Slovenije Evropski Uniji.

V policiji sem tako v vseh 15 letih svoje kariere sodeloval na različnih usposabljanjih, tako na področju neposrednega fizičnega varovanja kot tudi na drugih področjih, povezanih z varovanjem oseb (borilne veščine, streljanje, varna vožnja, vožnja z vozili s prednostjo, proti-bombni in proti-prisluškovalni pregledi, spremljanju nevarnih oseb na letalih, itd) Na področju vodenja, vezano na varovanje oseb in objektov sem izkušnje kot je že omenjeno pridobil predvsem kot vodja Preventivnega oddelka v Uradu za varnost in zaščito.  

V omenjenem uradu sem bil tudi kot mojster tradicionalnega JUJUTSA v svojem sektorju, zadolžen za usposabljanje sodelavcev s področja borilnih veščin. Kot izvajalec programa izobraževanja – za varovanje oseb imam z Zbornico RS za Zasebno Varovanje sklenjeno pogodbo o avtorskem delu (Specialne samoobrambne veščine, Zaščitno spremstvo in zaščitni vožnji, Ravnanje z orožjem in komunikacijskimi sredstvi, Specialne komunikacije, Način obvladovanja stresa, presoja nevarnosti, Poznavanje načrtov varovanja, Protokol), saj me je 09.08.2005 z objavo v UR. li. RS., (št. 14-04/250-59/2005/11) minister za notranje imenoval za inštruktorja na navedenem področju. Nenazadnje od leta 2002 aktivno sodelujem na področju tovrstnega izobraževanja v mednarodni organizaciji telesnih stražarjev (IBA – International Bodyguard Association), sem tudi certificirani IBA in ILETA inštruktor in imetnik IBA licence – certificirani telesni stražar. V septembru mesecu 2002 sem opravil diplomski izpit na Višji policijski šoli, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno. Imam pridobljene Nacionalne poklicne kvalifikacije; varnostnik, varnostnik-telesni stražar in varnosti menedžer.

Naj omenim, da sem služboval tudi kot Podvodni diverzant v Odredu za hitre intervencije v takratni 1. specialni brigadi Moris (1995-1996). Novembra 2007 pa sem prevzel naloge direktorja v družbi IBS Varovanje d.o.o, kjer delo opravlja še danes.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Bil sem del ekipe pretekla 4 leta, za katera ocenjujem, da je bilo veliko narejeno. Ker verjamem, da je lahko narejenega  še več, želim sodelovati tudi v naslednjem mandatu.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Zanimajo me področja varnosti v občini, razvoj turizma.