BOŠTJAN MIHELIČ

1. Kratek življnjepis

Po zaključeni srednji lesarski šoli sem bil kratek čas zaposlen v LIKu. Že pri 19ih letih sem stopil na samostojno podjetniškom pot. Pet let sem bil poslovodja v   trgovini. Kmalu se zaposlim v podjetju Amles d.o.o. Med delom se še dodatno izobražujem. Po  očetovi upokojitvi prevzamem vodenje podjetja. Sem dolgoletni član Pihalnega orkestra Kočevje , Potapljaškega društva , ter aktiven v Potapljaški reševalni enoti Kočevje. V zadnjem obdobju pa sem tudi aktiven padalec. Poročen, oče dveh odraščajočih otrok.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Za kandidaturo na svetniški listi Moja Kočevska sem se odločil po tehtnem premisleku in na povabilo članov. Svoje izkušnje bi rad aktivno delil v projektih in idejah za hitrejši napredek lokalne skupnosti.

Največja želja mi je, preizkusiti se na gospodarskih in okoljskih projektih.

Že sedaj aktivno delujem v več lokalnih društvih.