ANA KOSTEN

1. Kratek življenjepis

Osnovno šolo sem obiskovala v Brežicah, za tem se zaposlila  v Gradbenem podjetju "Pionir" Novo mesto kot strojepiska. Leta 1961 sem se priselila v Kočevje, se zaposlila na Občini Kočevje in leta 1969 v Prevozniškem podjetju "Avto-Kočevje" Kočevje. Ob delu sem obiskovala izredni študij in končala Višjo upravno šolo v Ljubljani. Zadnjih 12 let pred upokojitvijo sem opravljala delo vodje splošnega sektorja. Leta 2004 sem se vključila v aktivno delo na Društvu upokojencev Kočevje, kjer sem bila leta 2008 in 2012 izvoljena za predsednico.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Društvo upokojencev Kočevje je vzpostavilo pristen in dober odnos s sedanjih županom, ki je  razumel upokojence in jim namenjal  tudi svojo pozornost. S pristopom k Listi Moja Kočevska sem spoznala, da lahko v občinskem svetu  dokaj dobro  zastopam generacijo v tretjem življenjskem obdobju. Ideje in prizadevanja župana dr. Vladimirja Prebiliča so  dobra rešitev za številne težave v Občini Kočevje, zato sem se odločila sprejeti kandidaturo. 

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

22 letno delo in izkušnje v gospodarstvu mi omogočajo razumeti probleme s tega področja, zato bom tu  aktivno delovala;

    - zastopala bom upokojence in starejšo generacijo pri urejanju njihovih problemov;

    - delovanju številnih društev v Občini Kočevje  bo potrebno nameniti potrebno pozornost,  kjer bom lahko

      uporabila svoje izkušnje.

4. Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

Sedanje aktivnosti usmerjam v delo za ljudi in z ljudmi, kar me posebej veseli.  Starejši generaciji namenjam delo in svoj čas, kar mi je v veselje in ponos, da lahko kaj dobrega storim v naši družbi.