ROMAN HROVAT

1.      Kratek življenjepis

Rodil sem se 21.04.1961, v Ljubljani. Po končani osnovni šoli  v Kočevju sem šolanje nadaljeval na letalski  gimnaziji v Mostarju. Ko sem končal Letalsko vojaško akademijo, sem kot pilot opravljal službo v jugoslovanskem vojaškem letalstvu v Zadru kot inštruktor letenja pilotov letal. Na poziv Predsedstva Republike Slovenije sem med vojno za Slovenijo zapustil  JLA in prestopil v TO RS. V Slovenski vojski sem služboval kot pilot helikopterja na različnih poveljniških dolžnostih in bil decembra 2013 upokojen s činom polkovnika.

2.      Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Delo društva Moja Kočevska spremljam in podpiram od ustanovitve. Prizadevanje župana, minuli rezultati in kvaliteten Program Moje Kočevske 2014 – 2018 so me prepričali, da sem se odločil za kandidaturo na prihodnjih lokalnih volitvah na listi Moja Kočevska. Sem po letih mlad upokojenec, ki poseduje dovolj življenjske energije in izkušenj, katere lahko sedaj ponudim in izkoristim pri delu v naši lokalni skupnosti.

3.      Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Zaradi narave moje službe sem bil v preteklosti dejaven pri delu na področju CZ ter zaščite in reševanja na republiškem nivoju. Bil sem član medresorskih skupin HNMP, dolgoletni član GRZ in Komisije za gorsko reševanje s pomočjo helikopterja pri GRS. Moja angažiranost bi bila smiselna na področju CZ in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

4.      Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

V preteklosti zaradi številnih službenih obveznosti razen v Pihalnem orkestru Kočevje nisem bil zelo lokalno angažiran. Do sedaj sem se trudil izkazovati pošten in profesionalen odnos do dela ter negovati zdrave in spoštljive medčloveške odnose, kar želim nadaljevati tudi v bodoče.