BOJANA KLEPAC

1.    Kratek življenjepis

Osnovno šolo in srednjo ekonomsko šolo sem obiskovala v Čabru in nato nadaljevala študij na Višji zdravstveni šoli v Zagrebu, smer sanitarno inženirstvo . Že 30 let sem zaposlena na Komunali v Kočevju na centralni čistilni napravi.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?         

 S svojim znanjem, še posebej na komunalnem področju, si želim prispevat k razvoju Kočevske. Nikoli nisem bila članica nobene stranke. V Listi MOJA KOČEVSKA vidim priložnost, in smatram da so moja znanja na tem področju uporabna in potrebna kočevski, še posebej v obdobju do leta 2017 v katerem morajo biti vsa naselja komunalno opremljene ali s kanalizacijo ali malo komunalno čistilno napravo,               

2.    Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Tako kot na komunalnem področju, sem aktivna tudi v Društvu podeželskih žena Kočevske. Smatram da s svojim aktivnim delovanjem na tem področju lahko pomagam razvoju turizma, kot tudi podeželja v lokalnem in širšem okolju. Trudim se da bi določena znanja nas in naših predhodnikov prenesli na mlajše rodove in s tem preprečili pozabo velike kulturne in ostale dediščine.

3.    Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

Vse kar v življenju delam, delam odgovorno po svojih najboljših močeh, pošteno in v korist okolja v katerem živim in njegovih prebivalcev.