ŽIGA OGORELEC

1. Kratek življenjepis

Rojen sem 4.3.1990 v Ljubljani kot drugi otrok v petčlanski družini. Moje začasno prebivališče je v Ljubljani, stalno pa v Kočevju, kjer sem  obiskoval osnovno in sredno šolo. Po končani maturi (2009) sem se vpisal na Biotehniško fakulteto v Ljubljani in tako 2012 diplomiral iz biologije. Celotni zadnji letnik biologije sem opravil na izmenjavi v Nemčiji (Universität Duisburg-Essen). Trenutno nadaljujem študij na 2. stopnji, smer Ekologija in biodiverziteta. Oče je po izobrazbi diplomiran inžinir kemije, mati pa diplomiran agronom. Starejša sestra je diplomirala iz antropologije in kulturne etnologije, brat pa obiskuje 1. letnik gozdarstva. Aktivno se ukvarjam s športom, med drugim sem 9 let treniral rokomet, nato pa met kopja.

Delovne izkušnje

·         2-krat soorganizator Raziskovalnega tabora študentov biologije;

- 2011 Sveti Jurij ob Ščavnici

- 2014 Kočevje

(11 dnevni tabor s 60 - 80 udeleženci, ki se tradicionalno organizira na različnih koncih Slovenije. Delo na terenu (vzorčenje, popis in preučevanje organizmov) poteka v različnih skupinah pod strokovnim vodstvom mentorjev)

·         2012 delo v laboratoriju v Nemčiji: Mentor Prof. Dr. Bernd Sures, Essen;Laboratory intership: Biomarker in Perca fluviatilis and Salmo trutta

·         2013 glavni organizator Delovnih brigad Kočevje ter 2014 soorganizator

·         2014 3,5 mesečno služenje vojaškega roka v SV

Dodatna izobraževanja

·         2009 Tečaj hitrega branja

·         2010 Dodatni tečaj nemščine (ŠOLT, tečaj nemščine za Erasmus študente)

·         2011 Kartiranje habitatnih tipov v okviru TNP, uporaba GIS orodji (SDMS)

·         2011 Tečaj nemščine v Essnu

·         2012 Tečaj za motorno žago

Nagrade in priznanja

Gimnazija

·         2007 in 2008 udeležba na regijskem in nato še državnem tekmovanju iz  Nature 2000, 2008 tudi doseženo 5. mesto na državnem nivoju

·         2007 prejel srebrno priznanje iz fizike

·         2008 prejel srebrno priznanje za raziskovalno nalogo Vpliv vodnih organizmov na kakovost vode

·         2009 prejel zlato priznanje na Proteusovem tekmovanju iz znanja biologije

Čas študija

·         2012 2. mesto v metu kopja na Westdeutsche Meisterschaften 2012

·         2014 uspešen zaključek vojaškega roka in pohvala za najboljše strelske rezultate

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Ker se mi zdita filozofija in način dela župana zelo pozitivna. Ekipa, ki jo je sestavil je iz zagnanih ljudi, ki želijo nekaj narediti za Kočevsko. S takšno skupino želim sodelovati, se kaj novega naučiti in upam, da bom tudi sam kaj prispeval za razvoj kraja, kjer živim.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Najbolj se nameravam angažirati na področju ekologije in varovanja okolja, športa, turizma in mladih v Kočevju.

4. Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

Skušam pritegniti tudi druge, predvsem mlade, da bi bili bolj ponosni na svoj rodni kraj. Kakršnji koli vložek v skupno dobro (primer Delovne brigade Kočevje) prispeva k večjem občutku pripadnosti in širjenju pozitivne energije.