LILIJANA ŠTEFANIČ

1.    Kratek življenjepis

Osnovno šolo in  dve leti pedagoške gimnazije sem obiskovala v Kočevju, slednjo pa z odličnim uspehom zaključila v Gimnaziji Ledina v Ljubljani. Po zaključenem študiji na Filozofski fakulteti sem se zaposlila kot organizator izobraževanja pri Ljudski univerzi Kočevje, kjer sem bila kasneje direktorica 23 let. V letih 2011-2013 sem poklicno opravljala funkcijo podžupanje Občine Kočevje, v zadnjih dveh letih pa to funkcijo opravljam nepoklicno in sem redno zaposlena pri Ljudski univerzi Kočevje, kjer večino delovnega časa posvečam prijavi projektov za črpanje sredstev, sofinanciranih iz EU in različnih ministrstev kot posrednikov teh sredstev:  iz Evropskega  strukturnega sklada – ESS, Phare, Equal, Leader,  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter prijavami na centralizirane razpise: Progress, Daphne, Life, Norveški finančni mehanizem, Erasmus +.

2.    Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Ob pasivnem spremljanju  krizne situacije v svetu in v občini menim, da je prav, da skupaj stopimo  vsi, ki imamo izkušnje znanje in ideje kako izboljšati situacijo tudi z lastno aktivnostjo. V Moji Kočevski sem srečala ljudi za katere sem prepričana , da skupaj zmoremo ustvarjati boljšo prihodnost za nas vse, ki smo tu doma.

3.    Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Že v preteklem mandatu sem večino časa posvečala spremljanju razpisov in načrtovanju projektnih predlogov, ki omogočajo sofinanciranje investicij v Občini, aktivno sem vključena v pripravo operativnega programa 2014-2020. Glede na mojo dolgo športno aktivnost sem se vključevala v projekte športa in  mladih, zaradi mojega dolgoletnega dela z ranljivimi ciljnimi skupinami pa sem aktivnost posvečala invalidom, starejšim, posebnim potrebam in Romom. Prav to so področja dela, ki jih dobro poznam , zato se bom tu še naprej angažirala.

4.    Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

Iskanje novih možnosti in priložnosti strateškega razvoja Občine, povezovanje vseh dejavnikov v Občini, vzpodbujanje  timskega dela strokovnjakov z različnih področij, ki s skupnim znanjem ustvarjajo prave projekte, ki jih prijavljamo na različne razpise ter s tem omogočamo realizacijo tistega kar okolje potrebuje in želi.