TINA KOTNIK

1. Kratek življenjepis

Po končani Gimnaziji v Kočevju sem študij zaključila na Biotehniški fakulteti, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire z diplomo o stoletnem razvoju gozdov Roškega pogorja. Po študiju sem poklicno pot nadaljevala na Zavodu za gozdove, na Območni enoti Kočevje, na oddelku načrtovanja razvoja gozdov.

V času šolanja sem bila aktivna športnica in dolgoletna članica odbojkarske reprezentance Slovenije. Skozi šport sem se naučila trdega dela in discipline, ki sem ju kasneje prenesla v svoje poslovno okolje.

Ljubezen do narave in gozda sem vpela v moje vsakdanje delo. Delo na področju razvoja gozda in obnovljivih naravnih virov dopolnjujem z ekološkimi projekti in urejanjem okolja. Uspešno izvedeni projekti so številne čistilne akcije »Očistimo Kočevsko od 2005-2014«, ustanovitev in delovanje civilne iniciative »Uredimo in polepšajmo naše Kočevje« s katero smo želeli opozoriti, da se da premikati stvari z majhnimi koraki na bolje. Uspešno pridobljen naravovarstveni projekt LIFE Kočevsko zame, kot vodjo dela projekta na ZGS, seveda predstavlja velik izziv. V svojem delu uživam, saj me izpopolnjuje, nudi vedno nove poti ter pred mano postavlja nove izzive in priložnosti.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Ker je mesto Kočevje moj dom in dom moje družine.

Ker vem, da nenehni medsebojni boji brez jasnega skupnega cilja ter igre mačke in miši ne prinašajo rešitev.

Ker sem prepričana, da se nekatere stvari dajo narediti drugače in bolje.

Ker sem pripravljena prispevati svoj del. Verjamem v ekipo!

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Na področju okoljevarstva, razvoja gozdov in gozdarstva ter trajnostnega razvoja. Zagovarjam stališče, da je potrebno izhajati in graditi iz tega kar imamo. Zeleno bogastvo, ki ga Kočevska ima, lahko s preudarnim in korektnim ravnanjem ljudi ter z jasno vizijo podprto s pozitivnimi, odprtimi in sprejemajočimi strategijami, omogoči dostojnejše življenje s pogledom usmerjenim naprej. Gozd, les, in narava so naš kapital, Kočevsko kot največje Natura 2000 območje pa izhodišče za razvoj zelenega turizma, pridelave zdrave hrane in razvoja drugih zelenih delovnih mest.

4. Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

Sem članica prostovoljnega gasilskega društva Dolga vas, kot tretja generacija naše družine nadaljujem plemenito poslanstvo pomoči sočloveku, ko jo le ta najbolj potrebuje. Trenutno sem, pomočnica poveljnika GZ Kočevje ter predstavnica za stike z javnostmi.

Več kot 8000 sodelujočih ter okoli 350 ton nelegalnih odpadkov zbranih in odpeljanih iz narave na Zbirni center v Mozlju v zadnjih 5 letih nas počasi spreminja. Kočevje postaja bolj zeleno.

Sem ena od šestih pobudnikov civilne iniciative »Uredimo in polepšajmo naše Kočevje«, ki je v mesto in okolico prinesla veliko pozitivnih rezultatov pri urejanju našega okolja, naš trud, predlogi in delovanje pa je med občani pozitivno sprejeto.

Zaradi svojega prepričanja, da je lahko bolje in da je vse odvisno od nas samih, sem pogosto akter, pomagam ali sodelujem v različnih akcijah in projektih, ki barvajo in bogatijo nas, našo skupnost in prostor v katerem živimo.