ANJA JANEŠ

1.    Kratek življenjepis

Po končani osnovni in srednji šoli v Kočevju ter študiju v Ljubljani sem se zaposlila kot živilski tehnolog v mesnopredelovalni industriji v Kočevju. Pred rojstvom hčerke, ki ima danes 12 let, me je poklicna pot popeljala nazaj na Biotehniško fakulteto, na Oddelek za živilstvo, kjer sem se na Katedri za tehnologije, prehrano in vino ukvarjala z raziskovalnim delom na področju humane prehrane.

2.    Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Kočevska je bila od nekdaj moj dom zato želim s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k njenemu napredku. Strokovno in sistematično delo na povečanju obsega lokalne samooskrbe ter vzgoja zdravega prehranjevanja za vse generacije sta izziva, ki lahko pomembno prispevata k boljši kvaliteti življenja vsakega izmed nas. Zato se jima je vredno posvetiti v čim večji meri.