JOŽICA PEČNIK

1.Kratek življenjepis

Osnovno šolo in gimnazijo sem zaključila v Kočevju. Po zaključku gimnazije sem študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem tudi diplomirala. Še pred diplomo sem se zaposlila na Ljudski univerzi Kočevje, kjer sem z veseljem opravljala različna dela:

od 1987  do 1994,  vodja izobraževanja na LU Kočevje

od 1995 do 1996, vršilka dolžnosti direktorice na LU Kočevje

od 1996 do 7.12.2010, organizatorka izobraževanja odraslih – svetovalka na LU Kočevje

od 8.12.2010 do 31. 8. 2012 v.d. direktorice  na Ljudski univerzi Kočevje.

Po 23-tih letih sem se s 1. 9. 2012 zaposlila na Osnovni šoli Ljubo Šercer, kjer opravljam delo ravnateljice.

V času zaposlitve se ves čas dodatno izobražujem in dodatno strokovno izpopolnjujem, sprva na pedagoško – andragoškem in računalniškem področju v okviru številnih programov usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, v organizaciji Šole za ravnatelje, Andragoškega centra Slovenije, Ministrstva za izobraževanje in šport; v zadnjih 3 letih pa na področju specialno-pedagoških znanj oziroma za področje oseb s posebnimi potrebami.

Sem poročena in mati dveh otrok; hči se ravno v tem obdobju pripravlja na zagovor diplome, sin pa še »guli« šolske klopi 3. letnika srednje strokovne šole.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Z listo MOJA KOČEVSKA »simpatiziram« že od njihovega samega začetka. Njihovo programsko razvojno razmišljanje in delovanje na Kočevskem mi je zelo »blizu«;njihov način razmišljanja o tem, kaj dobrega lahko naredimo za Kočevsko in kako, prav tako. Všeč so mi ljudje, ki so iskreno pripravljeni narediti nekaj za našo družbo in okolje in to tudi udejanjijo.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Izobraževanje in kultura.

4. Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?
   

Poleg tega, da se trudim biti »dobra« državljanka in občanka, širim  »bralni virus« s pomočjo krožkov, ki jih vodim že več let.