DALIBOR DEBARTOLI

1. Kratek življenjepis

Rojen 22. februarja 1974 je bil od leta 1993, ko je zaključil šolanje na takratni »Kadetski šoli za miličnike«, zaposlen v Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji. V času njegovega službovanja v Policiji, je opravljal dela in naloge v naslednjih enotah policije: Zaščitna policijska enota (1993 -1995), Policijska postaja Kočevje (1997-1998), v Upravi kriminalistične policije GPU – Sektor za posebne naloge (1998-2001), v Sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana, skupina za prepovedane droge (2002-2004), na Policijski postaji Ribnica je služboval kot pomočnik komandirja, zadolžen za javni red in mir ter področje kriminalitete in ne nazadnje od leta 2005 do konca leta 2007 v Uradu za varnost in zaščito (zdajšnji Center za varnost in zaščito). Predvsem v obdobju, ko je bil zaposlen v Uradu za varnost in zaščito, je zelo dobro spoznal delo na področju varovanja oseb in objektov. V tem obdobju si je pridobil bogate izkušnje na področju neposrednega preventivno operativnega varovanja pri varovanjih z najvišjo stopnjo tveganja kot so uradni obiski najvišjih političnih predstavnikov drugih držav in varovanji večjih in za Republiko Slovenijo bolj pomembnih dogodkih (na primer, zasedanje OSCE, zasedanje NATO, pozdrav EVRU, predsedovanje EU, itd.).

V času opravljanja dela v Uradu za varnost in zaščito je poleg svojih neposrednih zadolžitev (operativno varovanje predsednika vlade RS, ministra za notranje in drugih ministrov) opravljal tudi dela in naloge vodje oddelka za preventivno varovanje (oddelek operativno preventivno varuje vse s strani policije varovane osebe, pripravlja ocene ogroženosti, ki so izhodišče za načrtovanje varovanja, itd). Debartoli je bil v začetku leta 2007 s strani generalnega direktorja policije imenovan tudi za vodjo delovne podskupine za pripravo ocene ogroženosti v zvezi predsedovanja Slovenije Evropski Uniji.

V policiji je tako v vseh 15 letih svoje kariere sodeloval na različnih usposabljanjih, tako na področju neposrednega fizičnega varovanja kot tudi na drugih področjih, povezanih z varovanjem oseb (borilne veščine, streljanje, varna vožnja, vožnja z vozili s prednostjo, proti-bombni in proti-prisluškovalni pregledi, spremljanju nevarnih oseb na letalih, itd) Na področju vodenja, vezano na varovanje oseb in objektov je izkušnje kot je že omenjeno pridobil predvsem kot vodja Preventivnega oddelka v Uradu za varnost in zaščito.  

V omenjenem uradu je bil tudi kot mojster tradicionalnega JUJUTSA v svojem sektorju, zadolžen za usposabljanje sodelavcev s področja borilnih veščin. Kot izvajalec programa izobraževanja – za varovanje oseb ima z Zbornico RS za Zasebno Varovanje sklenjeno pogodbo o avtorskem delu ( Specialne samoobrambne veščine, Zaščitno spremstvo in zaščitni vožnji, Ravnanje z orožjem in komunikacijskimi sredstvi, Specialne komunikacije, Način obvladovanja stresa, presoja nevarnosti, Poznavanje načrtov varovanja, Protokol ), saj ga je 09.08.2005 z objavo v UR. li. RS., (št. 14-04/250-59/2005/11) minister za notranje imenoval za inštruktorja na navedenem področju. Nenazadnje od leta 2002 aktivno sodeluje na področju tovrstnega izobraževanja v mednarodni organizaciji telesnih stražarjev (IBA – International Bodyguard Association), je tudi certificirani IBA in ILETA inštruktor. Je imetnik IBA licence – certificirani telesni stražar. V septembru mesecu 2002 je opravil diplomski izpit na Višji policijski šoli, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno. Ima pridobljene Nacionalne poklicne kvalifikacije; varnostnik, varnostnik-telesni stražar in varnosti menedžer.

Naj omenimo, da je služboval tudi kot Podvodni diverzant v Odredu za hitre intervencije v takratni 1. specialni brigadi Moris (1995-1996). Novembra 2007 je prevzel naloge direktorja v družbi IBS Varovanje d.o.o, kjer delo opravlja še danes.

2. Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Bil sem del ekipe pretekla 4 leta, za katera ocenjujem, da je bilo veliko narejeno. Ker verjamem, da je lahko narejenega  še več, želim sodelovati tudi v naslednjem mandatu.

3. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Zanimajo me področja varnosti v občini, razvoj turizma.