DALIBOR DEBARTOLI

1.    Kratek življenjepis

Dalibor DEBARTOLI, roj. 22.02.1974 v Ljubljani je bil od leta 1993 zaposlen v Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji. V času njegovega službovanja v Policiji, je opravljal dela in naloge v naslednjih enotah policije: Zaščitna policijska enota (1993 -1995), Policijska postaja Kočevje (1996-1998), v Upravi kriminalistične policije GPU – Sektor za posebne naloge (1998-2001), v Sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana, skupina za prepovedane droge (2002-2004), na Policijski postaji Ribnica je služboval kot pomočnik komandirja, zadolžen za javni red in mir ter področje kriminalitete in nenazadnje od leta 2005 do konca leta 2007 v Uradu za varnost in zaščito.

Predvsem v obdobju, ko je bil zaposlen v Uradu za varnost in zaščito, je zelo dobro spoznal delo na področju varovanja oseb in objektov. V tem obdobju si je pridobil bogate izkušnje na področju neposrednega preventivno operativnega varovanja pri varovanjih z najvišjo stopnjo tveganja kot so uradni obiski najvišjih političnih predstavnikov drugih držav in varovanji večjih in za Republiko Slovenijo bolj pomembnih dogodkih (na primer, zasedanje OSCE, zasedanje NATO, pozdrav EVRU….). V času opravljanja dela v Uradu za varnost in zaščito je poleg svojih neposrednih zadolžitev (operativno varovanje predsednika vlade RS g. Janeza Janše, ministra za notranje zadeve g. Dragutina Mateja in drugih ministrov) opravljal tudi dela in naloge vodje oddelka za preventivno varovanje (oddelek operativno preventivno varuje vse s strani policije varovane osebe, pripravlja ocene ogroženosti, ki so izhodišče za načrtovanje varovanja…). Debartoli je bil v začetku leta 2007 s strani generalnega direktorja policije imenovan tudi za vodjo delovne podskupine za pripravo ocene ogroženosti v zvezi predsedovanja Slovenije evropski uniji.

V policiji je tako v vseh 15 letih svoje kariere sodeloval na različnih usposabljanjih, tako na področju neposrednega fizičnega varovanja kot tudi na drugih področjih, povezanih z varovanjem oseb (borilne veščine, streljanje, varna vožnja, vožnja z vozili s prednostjo, proti-bombni in proti-prisluškovalni pregledi, spremljanju nevarnih oseb na letalih, itd) 
Na področju vodenja, vezano na varovanje oseb in objektov, je izkušnje kot je že omenjeno pridobil predvsem kot vodja Preventivnega oddelka v Uradu za varnost in zaščito. V omenjenem uradu je bil tudi kot mojster tradicionalnega JUJUTSA v svojem sektorju, torej Sektorju za operativno preventivno varovanje, zadolžen za usposabljanje sodelavcev s področja borilnih veščin.

Kot izvajalec programa izobraževanja – za varovanje oseb ima z Zbornico RS za Zasebno Varovanje sklenjeno pogodbo o avtorskem delu ( Specialne samoobrambne veščine, Zaščitno spremstvo in zaščitni vožnji, Ravnanje z orožjem in komunikacijskimi sredstvi, Specialne komunikacije, Način obvladovanja stresa, presoja nevarnosti, Poznavanje načrtov varovanja, Protokol ), saj ga je 09.08.2005 z objavo v UR. li. RS., (št. 14-04/250-59/2005/11) minister za notranje zadeve g. Dragutin Mate imenoval za inštruktorja na navedenem področju. Nenazadnje je tudi več let aktivno sodeloval na področju tovrstnega izobraževanja v mednarodni organizaciji telesnih stražarjev (IBA – International Bodyguard Association).

Je imetnik IBA licence – telesni stražar. V septembru mesecu 2002 je opravil diplomski izpit na Višji policijski šoli, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno. Ima pridobljene Nacionalne poklicne kvalifikacije; varnostnik, varnostnik-telesni stražar in varnosti menedžer. Naj omenimo, da je služboval tudi kot Podvodni diverzant v Odredu za hitre intervencije v takratni 1. specialni brigadi Moris (1995-1996). 01. novembra 2007 je prevzel naloge direktorja v družbi IBS Varovanje (International Bodyguard service). Je tudi član podvodne reševalne službe RS. V prostem času pa strelec, padalec in strasten potapljač.  

2.    Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

S svojim delom želim doprinesti k razvoju Kočevske.

3.    Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?

Kjer bo pač potrebno, naj glede na moje reference, vodilni ocenijo, kje sem lahko koristen.

4.    Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?

Dobrih 20 let skrbim za celostni razvoj mladih, kot inštruktor v društvu borilnih veščin, kot predsednik strelske sekcije, kot eden izmed vodilnih članov potapljaške dejavnosti na Kočevskem in v zadnjem času tudi kot odgovoren za to, da nas je kar nekaj kočevcev postalo padalec.