Lista moja Kočevska

Lista Moja Kočevska se pomembno razlikuje od vseh dosedanjih list, saj temelji na znanju in želji posameznikov po oblikovanju svetlejše prihodnosti Kočevske.

Pri  njenem sestavljanju zato ni bilo strankarskih izhodišč, nismo se obremenjevali s svetovno-nazorskimi pogledi kadidatk in kandidatov ali drugimi subjektivnimi oblikami vrednotenja. Vse kandidatke in kandidati predstavljajo uveljavljene avtoritete na različnih področjih, z uspešnimi osebnimi karierami in zavidljivimi uspehi, kar je bistvenega pomena. V kolikor želimo  Kočevsko spremeniti na bolje, je nujno potrebno sodelovanje najboljših posameznic in posameznikov, ki bodo s svojim znanjem, sposobnostjo, energijo in pripravljenostjo za trdo delo, omogočili vsestranski razvoj območja, kjer smo doma. Kandidatke in kandidati niso člani političnih strank, zato niso obremenjeni z dnevnopolitičnim dogajanjem, ter nimajo politične zgodovine.

To so zagotovila, da bodo delovali v dobro Kočevske in se ne bodo obremenjevali s predlagateljem kvalitetnega predloga ali ideje, temveč z njegovo vsebino.

MOJA KOČEVSKA, lista dr. Vladimirja Prebiliča

 

1

Dr. VLADIMIR PREBILIČ

2

LILI ŠTEFANIČ

3

Dr. IGOR MIHELIČ

4

MILENA VIDMAR ROMIČ

5

ROMAN HROVAT

6

ANA KOSTEN

7

PETER PIRC

8

BOJANA KLEPAC

9

PRIMOŽ VELIKONJA

10

TINA KOTNIK

11

DALIBOR DEBARTOLI

12

ANJA JANEŠ

13

BOŠTJAN MIHELIČ

14

URŠKA BUTALA

15

ŽIGA OGORELEC

16

JOŽICA PEČNIK

17

SAŠO PETEK

18

TANJA ŠTAJDOHAR

19

ANDREJ KRESE

20

JANA JANEŽIČ

21

MILAN MLAKAR

22

ANA RADI

23

MATJAŽ HRIBAR

24

TOMAŽ ARKO