Prometna infrastruktura

Javno gospodarsko službo (JGS) vzdrževanja lokalnih cest za občino Kočevje opravlja Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o., ki je v 98,97% lasti občine Kočevje, ki zagotavlja redno vzdrževanje cest ter zimsko vzdrževanje cest.

Projekti prometne infrastrukture so načrtovani tako, da bodo sledili cilju prometne politike, ki daje večjo pozornost šibkejšim udeležencem v prometu – pešcem, kolesarjem, otrokom in gibalno oviranim. Cilje na tem področju bomo dosegali preko izvajalca JGS ter občinske uprave, ki bo vodila investicijske projekte.

Pri gradnji cestišč bomo vztrajali na tem, da mora biti obnova kakovostna, drugače je raje ni.

 

Projekti na področju prometa za obdobje 2014-2018 so tako naslednji:

 • Zaprtje mestnega jedra za promet
 • Vzpostavitev tretje osi skozi mesto čez Marof, Podgorsko ulico, do Tuša
 • Obnova Kidričeve in Tesarske ulice
 • Obnova Črnomaljske ulice od Roške ceste mimo Šeškovega doma po meri pešcev in kolesarjev
 • Brv Tesarska ter ureditev pešpoti mimo cerkve, TZO 8 ter šol v Gaj
 • Obnova ceste Željne – Klinja vas
 • Obnova ceste Stara Cerkev - Gorenje z zgraditvijo pločnika
 • Obnova ceste Breg – Mlaka z zgraditvijo pločnika
 • Ureditev križišča z državno cesto v Novih Lazih skupaj z avtobusnim postajališčem
 • Asfaltiranje ceste na Inlauf
 • Ureditev parkirišč v Turjaškem naselju, Podgorski ulici in Ulici heroja Marinclja
 • Ureditev potniškega terminala z vzpostavljenimi potniškimi linijami za Novo mesto, Ljubljano in Rijeko (HR)
 • Prehodi za pešce na državnih cestah
 • Avtobusna postajališča