Komunalna infrastruktura

Občina Kočevje je pri komunalni infrastrukturi postavljena pred izjemen izziv. Je največja občina, kjer je prebivalstvo izjemno razpršeno. Investicije v komunalno infrastrukturo bodo velike, ključna naloga pa je, da bodo kljub temu izvedene racionalno in ekonomsko učinkovito, saj bodo stroški vzdrževanja teh sistemov bremenili prebivalce.

Za projekte komunalne infrastrukture je na voljo veliko nepovratnih EU sredstev, naš cilj je, da se jih počrpa čimveč in za projekte zagotovi vsaj 70% sofinanciranje.

Ključno pri pripravi projektov pa je, da se le ti pripravijo celovito, t.j. da zajamejo vso potrebno infrastrukturo, da se območja uredijo naenkrat in jih lahko potem trideset let pustimo pri miru.

Tako je vedno poleg fekalne kanalizacije potrebno razmišljati o meteorni kanalizaciji, vodovodu, elektriki, telekomunikacijah, javni razsvetljavi, ter končno o asfaltiranju cestišča.

Cilje v tem sklopu bomo dosegali preko izvajalcev JGS, podjetij Komunala Kočevje d.o.o. ter Hydrovod d.o.o. ter občinske uprave na področju vodenja investicij. 

Fokus v obdobju 2014-2018 bo tako na naslednjih projektih:

  • Nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodov
  • Izvajanje operativnega programa
  • Subvencije za male čistilne naprave
  • Vodovod SO-RI-KO
  • Vodovod Suha krajina
  • Vodovodi v kolpski dolini