MOJA KOČEVSKA OBISKUJE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Občina Kočevje je v mandatu 2010-2014:

*      uspešno poslovala z lokalnimi podjetji - povečanje za 6,5 mio EUR, kar

pomeni več kot 100 delovnih mest,           

*      pridobila 10 mio EUR sredstev od države in 7,5  mio EUR evropskih sredstev,

*      zaposlila 300 javnih delavcev,

*      zgradila 21 km kanalizacij, 5 km individualnih priključkov in nanjo priključila 1500 novih uporabnikov

*      energetsko sanirala 8 javnih zgradb: s sanacijo ustvarila prihranek 100.000 EUR letnih stroškov iz občinskega proračuna,

*      uredila mesto: odstranila t.i. Satelit, Škorca,  obnovila Tržnico, obnovila staro Policijo, zgradila stadion s tribunami in pomožnim objektom, sofinancirala fasade, polepšala mesto s cvetjem…,

*      obnovila mostove na reki Rinži (Ložine, Marof, Dolga vas),

*      začela z upravljanjem občinskih gozdov,

*      bo še letos pričela z obnovo Šeškovega doma in Kina - odobrena sredstva 850.000 EUR.

Več o tem in prihodnosti Občine Kočevje boste lahko izvedeli in se pogovorili s kandidatom za župana dr. Vladimirjem Prebiličem in predstavniki njegove neodvisne liste Moja Kočevska.

Obiskali vas bomo v vasi MOZELJ ob 17. uri v Osnovni šoli,

                                       v vasi LIVOLD ob 18. uri v Vaškem domu,

                                       v vasi DOLGA VAS ob 19. uri v Gasilskem domu.

V mandatu 2010 – 2014 so bili v KS Ivan Omerza

realizirani številni projekti in investicije:

*      Ureditev cestišč  in fekalne kanalizacije Dolga vas – Livold,

*      Ureditev cestišč z vso infrastrukturo Dolga vas,

*      V pripravi projekti za ureditev cestišč z vso infrastrukturo Livold,

*      Obnovljen most pri  Brunarici v Dolgi vasi,

*      Obnovljen most pri pokopališču v Dolgi vasi,

*      Obnovljena mrliška vežica,

*      Oprema vaškega doma v Črnem Potoku,

*      Ureditev dela cestišča v okoli Kala v Črnem Potoku,

*      Razsvetljava v Mozlju, Črnem potoku, Zajčjem polju,

*      Urejano cestišče v Mozlju,

*      Urejeno smučišče v Dolgi vasi,

*      Urejena avtobusna postajališča v Livoldu in Dolgi vasi,

*      Urejena zemljišča za gasilce,

*      Obnova vaškega doma v Livoldu,

*      Ureditev okolice spomenika v Livoldu.

MOJA KOČEVSKA, lista dr. Vladimirja Prebiliča VE, DA ZMORE!!!

Zato vas vabimo, da ob obisku vašega kraja prisluhnete projektom in načrtom, ki smo si jih zadali v mandatu 2014-2018.

 

<< nazaj