MOJA KOČEVSKA OBISKUJE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Občina Kočevje je v mandatu 2010-2014:

*      uspešno poslovala z lokalnimi podjetji - povečanje za 6,5 mio EUR, kar

pomeni več kot 100 delovnih mest,           

*      pridobila 10 mio EUR sredstev od države in 7,5  mio EUR evropskih sredstev,

*      zaposlila 300 javnih delavcev,

*      zgradila 21 km kanalizacij, 5 km individualnih priključkov in nanjo priključila 1500 novih uporabnikov

*      energetsko sanirala 8 javnih zgradb: s sanacijo ustvarila prihranek 100.000 EUR letnih stroškov iz občinskega proračuna,

*      uredila mesto: odstranila t.i. Satelit, Škorca,  obnovila Tržnico, obnovila staro Policijo, zgradila stadion s tribunami in pomožnim objektom, sofinancirala fasade, polepšala mesto s cvetjem…,

*      obnovila mostove na reki Rinži (Ložine, Marof, Dolga vas),

*      začela z upravljanjem občinskih gozdov,

*      bo še letos pričela z obnovo Šeškovega doma in Kina - odobrena sredstva 850.000 EUR.

Več o tem in prihodnosti Občine Kočevje boste lahko izvedeli in se pogovorili s kandidatom za župana dr. Vladimirjem Prebiličem in predstavniki njegove neodvisne liste Moja Kočevska.

Obiskali vas bomo v vasi PREDGRAD ob 18. uri v Lovskem domu,

                                       v vasi LAZE ob 19. uri v Domačiji Skender.

 

V mandatu 2010 – 2014 so bili v KS Poljanska dolina

realizirani številni projekti in investicije.

*      Pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Kulturnega

 doma  Predgrad

*      Ureditev širokopasovnega omrežja

*      Izgradnja Vodovoda Knežja lipa - Brezovica

*      Ureditev vodovoda Jelenja vas

*      Modernizacija kanalizacijskega omrežja

*      Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Kočevje

*      Ureditev vstopne točke na Kolpi

*      Priprava projekta kolesarske povezave ob Kolpi

 

*      Postavitev razstave in prve arheološke pešpoti  Neznana Spaha

<< nazaj