DR. VLADIMIR PREBILIČ

Letnica rojstva: 1974 Izobrazba: prof. zgodovine in geografije, mag. obramboslovja, dr. obramboslovja Poklic: univerzitetni profesor Delo: predavatelj na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Preberi več

LILIJANA ŠTEFANIČ

Letnica rojstva: 1961 Izobrazba: prof. nemščine in pedagogike Poklic: profesorica nemščine pedagogike Delo: pomočnica ravnateljice, podžupanja Občine Kočevje

Preberi več

dr. IGOR MIHELIČ

Letnica rojstva: 1974 Izobrazba: doktor znanosti Poklic: univ. dipl. inž. kem. inž. Delo: vodja razvoja

Preberi več

MILENA VIDMAR ROMIČ

Letnica rojstva: 1963 Izobrazba: dr.med. Poklic: specialist družinske medicine Delo: osebni zdravnik in vodja nujne medicinske pomoči v ZD Kočevje

Preberi več

ROMAN HROVAT

Rojen: 21.04.1961, v Ljubljani Izobrazba: univerzitetna Poklic: pilot Delo: upokojenec

Preberi več

ANA KOSTEN

Letnica rojstva: 1943 Izobrazba: višja Poklic: višja upravna delavka - v pokoju Delo: upokojenka, prostovoljno in aktivno pa predsednica Društva upokojencev Kočevje

Preberi več

PETER PIRC

Letnica rojstva: 7.5.1976 Izobrazba: profesor matematike in tehnike Poklic: profesor matematike in TIT Delo: ravnatelj OŠ Zbora odposlancev

Preberi več

BOJANA KLEPAC

Letnica rojstva: 1960 Izobrazba: višja Poklic: sanitarni ing. Delo: vodja ravnanja z odpadnimi vodami na Komunali v Kočevju

Preberi več

PRIMOŽ VELIKONJA

Letnica rojstva 1977, Poklic: diplomirani zdravstvenik - reševalec Delo ki ga opravljam: vodja reševalne službe NMP Kočevje

Preberi več

TINA KOTNIK

Letnica rojstva: 13. avgust 1977 Izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva Poklic: gozdarka Delo: načrtovalka razvoja gozdov zaposlena na ZGS OE Kočevje

Preberi več

DALIBOR DEBARTOLI

Letnica rojstva: 1974 Izobrazba: Policijska akademija – višja šola Poklic: policijski inšpektor Delo: direktor podjetja IBS Varovanje d.o.o.

Preberi več

ANJA JANEŠ

Letnica rojstva: 1975 Izobrazba:univerzitetna VII. stopnje, doktorska kandidatka Poklic: univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije Delo: strokovno svetovanje in ozaveščanje na področju zdrave in uravnotežene prehrane otrok, mladostnikov in odraslih

Preberi več

BOŠTJAN MIHELIČ

Letnica rojstva:01.01.1973 Izobrazba: Srednješolska Poklic:Mizar, Poslovodja , Poklicni voznik Delo:Direktor podjetja Amles d.o.o.

Preberi več

URŠKA BUTALA

Letnica rojstva: 1966 Izobrazba: dipl. organizator Poklic: poslovni sekretar Delo: poslovna sekretarka na Komunali Kočevje, d.o.o.

Preberi več

ŽIGA OGORELEC

Letnica rojstva: 1990 Izobrazba: Diplomirani biolog (UN) Poklic: / Delo: (študij na 2. stopnji – MSc)

Preberi več

JOŽICA PEČNIK

Letnica rojstva:1964 Izobrazba: univerzitetna, Filozofska fakulteta Ljubljana Poklic: profesorica slovenskega jezika in pedagogike Delovno mesto: ravnateljica Osnovne šole Ljubo Šercer

Preberi več

SAŠO PETEK

Letnica rojstva: 1983 Izobrazba: dipl. inž. tehnol. prom. (diplomiran inženir tehnologije prometa ) Poklic: osebni trener fitnessa Delo: svetovanje na področju športne prehrane ter osebno trenerstvo

Preberi več

TANJA ŠTAJDOHAR

Letnica rojstva: 1989 Izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture Poklic: absolventka magistrske stopnje krajinske arhitekture Delo: absolventka

Preberi več

ANDREJ KRESE

Letnica rojstva: 1964 Izobrazba/poklic: dipl. ing. strojništva Delo: samostojni podjetnik – zastopnik tuje firme za področje Slovenije in Hrvaške

Preberi več

JANA JANEŽIČ

Roj. 1967 Izobrazba: ekonomistka Poklic: ekonomistka Delo: knjigovodja in računovodja

Preberi več

MILAN MLAKAR

Letnica rojstva: 1950 Izobrazba: Organizator dela Poklic: upokojenec Delo: upokojenec

Preberi več

ANA RADI

Preberi več

MATJAŽ HRIBAR

Preberi več

TOMAŽ ARKO

Letnica rojstva: 24.9.1953 Poklic: bančni uslužbenec Delo: višji knjigovodja v NLB Kočevje

Preberi več